Kosova Reisen 7 dhe 8 Nentor 2012

Prishtinë – Zurich MËRKURE, 07 NËNTOR 2012, 14:35 349 Sfr
Prishtinë – Zurich Enjte, 08 NËNTOR 2012, 14:30 299 Sfr

Zurich – Prishtinë Merkure, 07 NËNTOR 2012, 11:45 249 Sfr
Zurich – Prishtinë Enjte, 08 NËNTOR 2012, 06:55 249 Sfr

kosovareisen
kosovareisen

Askush më mirë se udhëtari nuk e ndien peshën e shërbimeve të një kompanie.

Që nga themelimi, kompania jonë e mbështetë. zhvillimin e vet në standarde, paraprakisht të certifikuara. Me një mikpritje dhe kulturë të mirëfilltë të stafit tonë, jemi kujdesur në mënyrë të veçantë për çdo udhëtarë, që ai t’i ndiejë shërbimet e përzemërta të shpejta dhe efikase të kompanisë sonë.

Principi i strukturës së thjeshtë të çmimeve, prania e përhershme pranë jush, janë parime elementare që e përcaktojnë misionin tonë në përmbushjen e të gjitha nevojave të udhëtarit për një udhëtim të rehatshëm të kulturuar dhe të sigurt.

Kosova Reisen së shpejti me rezrevime online! Së shpejti rezrevime online për të gjitha destinacionet.

Kosova Reisen ZÜRICH Tel: +41 44 215 20 20 / E-Mail: info@kosovareisen.com

KOSOVA Reisen Gjakovë +381 390 321 091 / Pejë +381 39 432 471 / Prizren +381 29 242 110 / Prishtinë +381 38 241 111

2 thoughts on “Kosova Reisen 7 dhe 8 Nentor 2012”

Leave a Reply to MARINO KLOSI Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *