Aeroporti i Prishtines me mbi 1 milion udhetare

Aeroporti ndekrobetare i Prishtines gjate muajit te Korrik e sherbeu udhatarin e milionte dhe krahasuar me vitin e kaluar muaji korrik ka nje rritje pre 12% ndersa per kete vite deri dhe me tani ka nje rritje prej 5.9% ne krahasim me vitin a kaluar.

Month PAX Change (%)
JAN 122844 ▲ 13.5
FEB 108270 ▲ 6.1
MAR 126225 ▲ 9.8
APR 172339 ▲ 13.9
MAY 148212 ▲ 4.0
JUN 144772 ▲ 2.5
JUL 234139 ▲ 12.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *