Startojne fluturimet e EasyJet, ne dimer rritet numri i fluturimeve

Fluturimi i kësaj kompanie, e cila starton me katër fluturime në javë nga Zvicra në Kosovë, konkretisht dy fluturime nga Baseli dhe dy të tjera nga Gjeneva, shenjon Aeroportin e Prishtinës në hartën e destinacioneve të kësaj kompanie gjigante, duke e kthyer njëkohësisht ANP-në në të vetmin aeroport në regjion ku kompania kryen fluturime.
EasyJet është aviokompania lider në Evropë me çmimet më të lira. Për momentin ka një flotë prej 182 aeroplanësh të angazhuar në 504 destinacione të ndryshme, prezente në 119 aeroporte të 29 vendeve të ndryshme ndërsa vitin e kaluar ka bartur mbi 46 milionë udhëtarë në vitin e kaluar. Continue reading Startojne fluturimet e EasyJet, ne dimer rritet numri i fluturimeve

Bileta te lira, Fluturime te lira

Prishtina Skopje Prishtine 25 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 25 Euro
Prishtina Tirana Prishtine 26 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 26 Euro
Prishtina Antalya Prishtine 27 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 27 Euro
Prishtina Berlin Prishtine 28 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 28 Euro
Prishtina Dusseldorf Prishtine 29 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 29 Euro
Prishtina Frankfurt Prishtine 30 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 30 Euro
Prishtina Geneve Prishtine 31 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 31 Euro
Prishtina Genf Prishtine 32 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 32 Euro
Prishtina Hamburg Prishtine 33 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 33 Euro
Prishtina Hannover Prishtine 34 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 34 Euro
Prishtina Bonn Prishtine 35 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 35 Euro
Prishtina Koln Prishtine 36 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 36 Euro
Prishtina Munchen Prishtine 37 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 37 Euro
Prishtina Stuttgart Prishtine 38 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 38 Euro
Prishtina Zurich Prishtine 39 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 39 Euro
Prishtina London Prishtine 40 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 40 Euro
Prishtina Roma Prishtine 41 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 41 Euro
Prishtina Paris Prishtine 42 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 42 Euro
Prishtina Budapest Prishtine 43 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 43 Euro
Prishtina Vienna Prishtine 44 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 44 Euro
Prishtina Paris Prishtine 45 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 45 Euro
Prishtina Ljublana Prishtine 46 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 46 Euro
Prishtina Viena Prishtine 47 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 47 Euro
Prishtina Zagreb Prishtine 48 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 48 Euro
Prishtina Verona Prishtine 49 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 49 Euro
Prishtina Malmo Prishtine 50 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 50 Euro
Prishtina Bruksel Prishtine 51 Euro Bileta te lira Rezervo tani Rezervoje Bleje Bileten per vetem 51 Euro

Airport rises in category landings with only 300 meters visibility

This is due to the large investments that are made throughout this time, which enable aircraft to land in foggy weather and visibility only 300 meters. So far the official limit for planes landing in foggy weather was 700 feet.
 

“Capital investments and completed before the completion of a range of conditions and other safety standards required by local and international regulations in the field of civil aviation, which was officially confirmed by the Civil Aviation Authority of Kosovo after multiple inpektimeve us lets move on to a higher category of operations, from category I of the category II. This allows that during winter season and especially in foggy weather we are operating more and more flexible in relation to aircraft flights. This will greatly help in the relief of tollovive and loss of precious time for passengers, “said Managing Director of PIA, Agron Mustafa. Continue reading Airport rises in category landings with only 300 meters visibility

Aeroporti ngritet ne kategori, tani aterrimet me vetem 300 metra dukshmeri

Kjo në saje në investimeve të mëdha që janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe, të cilat mundësojnë që aeroplanët të aterojnë në mot me mjegull dhe me dukshmëri vetëm 300 metra. Deri tani kufiri limit zyrtar i aterimit për aeroplanët në mot me mjegull ka qenë 700 metra.
 
“Investimet kapitale të përfunduara më parë dhe plotësimi i një varg kushtesh dhe standardesh tjera të sigurisë të kërkuara sipas rregulloreve vendore dhe atyre ndërkombëtare në fushën e aviacionit civil, të cilat u konfirmuan zyrtarisht nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës pas inpektimeve të shumta, na lejon që të kalojmë në një kategori më të lartë të operimeve, nga kategoria I-rë në kategorinë e II-të. Kjo mundëson që gjatë sezonit dimror dhe veçmas në mot me mjegull të jemi më operativ dhe më fleksibël në raport më fluturimet e aeroplanëve. Kjo do të ndihmojë shumë në evitimin e tollovive dhe humbjen e kohës së çmuar për udhëtarët”, tha Drejtori Menaxhues i Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, Agron Mustafa. Continue reading Aeroporti ngritet ne kategori, tani aterrimet me vetem 300 metra dukshmeri

Udhetimi per Kosove

Në Kosovë

Amerikanëve dhe shtetasve të UE nuk iu nevojitet viza, dhe mund të qëndrojnë në Kosovë për periudhë të pacaktuar kohore. Shtetasit e vendeve tjera që kontribuan ne rindërtimin e Kosovës po ashtu nuk iu nevojitet viza, megjithëse Kosova po fillon me implementim e regjimit strikt të vizave. Ju mund të hyni në Kosovë nga kufiri verior me Serbinë nga Mitrovica veriore. Nga Mali i Zi mund të hyni duke kaluar nga Rozhaja në Pejë. Nga Maqedonia mund të kaloni me autobus në Prishtinë. Ka kufi edhe nga Presheva e Serbisë. Nga Shqipëria mund te hyni nga Prizreni. Continue reading Udhetimi per Kosove

Travel to Kosovo

Get in

Americans and EU Citizens do not need a visa and can stay in Kosovo for an indefinite period of time. Citizens of other countries that have significantly contributed the rebuilding of the Kosovo probably also do not need visas either, although Kosovo is starting to implement a stricter visa regime.

You can enter Kosovo through the northern border with Serbia through North Mitrovica. From Montenegro you can enter by going through Rozhaje to Peja. From Macedonia you can take a bus to Pristina. There is a border entry in the Presheva Valley in Serbia. From Albania you can enter through Prizren.

Continue reading Travel to Kosovo

Pristina International Airport reached 1 million passangers in September

This statistic represents an increase of over 85 thousand passengers, or in percentage nearly 10 percent more to this nine-month period.
By the end of September of 2009, around 923 thousand passengers passed ANP while the entire year ended with about 1.2 million passengers.
During this year provided that the number of passengers to exceed the figure of 1.3 million passengers, which represents a great achievement considering that only two years in this company, precisely in November 2008 to celebrate for the first time in the company histrorine passing traveler the 1 millionth, having rewarded him with a free ticket and being treated as very special eviniment. Continue reading Pristina International Airport reached 1 million passangers in September

Agjencionet Turistike ne Kosove

ADRIA AIRLINES : 038 543 411
TRAVL PLUS: 038 222 530
ALBANIAN AIRLINES : 038 548 455
ALTAVIA TRAVEL : 038 243 516
AUSTRIAN AIRLINES : 038 548 435
BRITISH AIRWAYS : 038 548 664
EUROKOHA REISEN : 038 502 061
KOSOVA AIRLINES : 038 243 480
KOSOVA REISEN : 038 241 111
MCM TRAVEL AGENCY : 038 242 424
REISBURO PRISHTINA : 038 243 702
VENETA TRAVEL : 038 233 442

KOSOVO TRAVEL AGENCIES

ADRIA AIRLINES : 038 543 411
TRAVL PLUS: 038 222 530
ALBANIAN AIRLINES : 038 548 455
ALTAVIA TRAVEL : 038 243 516
AUSTRIAN AIRLINES : 038 548 435
BRITISH AIRWAYS : 038 548 664
EUROKOHA REISEN : 038 502 061
KOSOVA AIRLINES : 038 243 480
KOSOVA REISEN : 038 241 111
MCM TRAVEL AGENCY : 038 242 424
REISBURO PRISHTINA : 038 243 702
VENETA TRAVEL : 038 233 442

Aeroport, udhetari i 1 milionte kaloi ne shtator

Kjo statistike paraqet nje rritje prej mbi 85 mije udhetareve, apo shprehur ne perqindje gati rreth 10 per qind me shume per kete periudhe nentemujore.
Deri ne fund te muajit Shtator te vitit 2009, neper ANP kaluan 923 mije udhetare ndersa i gjithe viti u mbyll me rreth 1.2 milione udhetare.
Gjate ketij viti parashihet qe numri i udhetareve te kaloj shifren prej 1.3 milion pasagjereve, çka paraqet arritje te madhe duke pasur parasysh se vetem para dy viteve ne kete kompani, saktesisht ne Nentor 2008 qe festuar per here te pare ne histrorine e kompanise kalimi i udhetarit te 1 milionte, duke e shperblyer ate me nje bilete falas dhe duke u trajtuar si eviniment shume i veçante. Continue reading Aeroport, udhetari i 1 milionte kaloi ne shtator