Kosova Reisen oferta per 24 mars 2012

Kosova Reisen oferta per 24 mars 2012

Prishtinë – Zurich Sh, 24 MAR 2012, 09:30 109 Sfr *
Prishtinë – Zurich Sh, 24 MAR 2012, 18:30 99 Sfr *

Zurich – Prishtinë Sh, 24 MAR 2012, 06:30 199 Sfr
Zurich – Prishtinë Sh, 24 MAR 2012, 09:00 199 Sfr

Kosovareisen në shërbimin tuaj

Kosova Reisen Zurich Tel: +41 44 215 20 20
Kosova Reisen Gjakovë +381 390 321 091
Kosova Reisen Pejë +381 39 432 471
Kosova Reisen Prizren +381 29 242 110
Kosova Reisen Prishtinë +381 38 241 111

E-Mail: info@kosovareisen.com
Askush më mirë se udhëtari nuk e ndien peshën e shërbimeve të një kompanie.

Që nga themelimi, kompania jonë e mbështetë. zhvillimin e vet në standarde, paraprakisht të certifikuara. Me një mikpritje dhe kulturë të mirëfilltë të stafit tonë, jemi kujdesur në mënyrë të veçantë për çdo udhëtarë, që ai t’i ndiejë shërbimet e përzemërta të shpejta dhe efikase të kompanisë sonë.

Principi i strukturës së thjeshtë të çmimeve, prania e përhershme pranë jush, janë parime elementare që e përcaktojnë misionin tonë në përmbushjen e të gjitha nevojave të udhëtarit për një udhëtim të rehatshëm të kulturuar dhe të sigurt.